Kontakt

Dokumenty zgłoszeniowe:
Skierowanie
Podanie o przyjęcie
Wywiad Pielęgniarski
Zaświadczenie lekarskie
Dane osobowe
Karta kwalifikacyjna (Skala Barthel)
Wniosek o wydanie skierowania

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Prószkowska 72
45-737 Opole
tel.: 0-77 40 23 700
Rejestracja elektroniczna pod adresem: franciszkanki@wp.pl


Imię
Nazwisko
e-mail
Telefon

Wiadomość