Kontakt

Informacje szczegółowe dla pacjentów oraz ich opiekunów w sprawie warunków przyjęcia i zasad funkcjonowania
Informacje

Dokumenty zgłoszeniowe:
Skierowanie
Podanie o przyjęcie
Wywiad Pielęgniarski
Zaświadczenie lekarskie
Dane osobowe
Karta kwalifikacyjna (Skala Barthel)
Wniosek o wydanie skierowania

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Prószkowska 72
45-737 Opole
tel.: 0-77 40 23 700
Rejestracja elektroniczna pod adresem: franciszkanki@wp.pl

Darowizny prosimy kierować na poniższy numer konta
Bank PEKAO SA 56 1240 1633 1111 0000 2652 1808
Tytuł: Darowizna na rzecz ZOL-u (Nazwisko ofiarodawcy)


Imię
Nazwisko
e-mail
Telefon

Wiadomość